«Жамбыл облысында 3 ветеринарлық лазареттерді (пункттерді) құрылысын салу және пайдалануға беру»
Жобасы бойынша конкурс өткізуге хабарландыру

№1Лот. Т.Рысқұлов ауданы, Кулан ауылы;
№2Лот. Т.Рысқұлов ауданы, Каменка ауылы;
№3Лот Мойынқұм ауданы, Бірлік ауылы.
МЖӘ түрі: Құрылыс-пайдалану.
Қызмет түрі: Ветеринария.
Жоба мерзімі:(келісім-шарт) 2018 – 2027 жылдары 10 жыл;
Құрылыс салу мерзімі: 2018 жыл (1,5 ай)
Пайдалану мерзімі: 2018 – 2027 жылдары (9 жыл, 9 ай);
Болжамды шығындарды өтеу және кірістер алу: инвестициялық шығындарын өтеу, операциялық шығындарды өтеу, мемлекет тұтыну кепілдігі мемлекеттік тапсырыс негізінде.
Жобақұны:
№1Лот. Т.Рысқұлов ауданы, Кулан ауылы – 36 379,0 мың теңге;
№2Лот. Т.Рысқұлов ауданы, Каменка ауылы – 32 279 мың теңге;
№3Лот Мойынқұм ауданы, Бірлік ауылы – 34 558,0 мың теңге.

Жекеше әріптестің конкурстық құжаттаманы таңдауы бойынша және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жекеше әріптес конкурсқа қатысуға жіберіледі.Конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар мен қажетті құжаттамалардың тізбесін конкурсты ұйымдастырушыға ұсыну көрсетілген. Конкурс өткізу туралы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттамалар пакеттің көшірмесін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет, сағат 9.00 – 13.00-ге дейін және 15.00 -19.00 аралығында.
Конкурстық құжаттама пакетінің көшірмесі тегін беріледі.
Конкурстықөтінімдерконкурсқақатысуға, сондай-ақ біліктілігініріктеубойыншақұжаттарҚазақстанРеспубликасы, Таразқаласы, Қойгелдікөшесі№83 мекен-жайындаорналасқан «Жамбыл облысыәкімдігініңветеринариябасқармасы» КММ-не №4кабинеткеәлеуеттіқатысушыларменқолма-қолжеткізіледі.
Толықақпаратты Таразқаласы, Қойгелдікөшесі 83 мекен-жайындаорналасқан «Жамбыл облысыәкімдігініңветеринариябасқармасы» КММ-не №4 кабинет, анықтамалық телефон: 8/7262/546548, жауаптытұлға – Қартабаев Қанатбек Қадырұлы.
Құжаттарды ұсыну мерзімі сәйкестігін растайтын әлеуетті жекешелік әріптес біліктілік талаптарына сәйкес – 16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың және конкурсқа қатысуға соңғы мерзімі -16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу жүзеге асырылатын уақыт – 17 қаңтар 2018 жылы сағат 15.00 мекен-жайында Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет.

«Жамбыл облысында 3 ветеринарлық лазареттерді (пункттерді) құрылысын салу және пайдалануға беру»
жобасы бойынша конкурс өткізуге хабарландыру

№1Лот. Қордай ауданы, Кенен ауылы;
№2Лот.Қордай ауданы, Қасық ауылы;
№3Лот Мойынқұм ауданы, Кеңес ауылы.
МЖӘ түрі: Құрылыс- пайдалану.
Қызмет түрі: Ветеринария.
Жоба мерзімі: (келісім-шарт) 2018 – 2027 жылдары 10 жыл;
Құрылыс салу мерзімі: 2018 жыл (1,5 ай)
Пайдалану мерзімі: 2018 – 2027 жылдары (9 жыл, 9 ай);
Болжамды шығындарды өтеу және кірістер алу: инвестициялық шығындарын өтеу, операциялық шығындарды өтеу, мемлекет тұтыну кепілдігі мемлекеттік тапсырыс негізінде.
Жоба құны:
№1Лот. Қордай ауданы, Кенен ауылы –36 156,0 мың теңге;
№2Лот. Қордай ауданы, Қасық ауылы – 32 043,0мың теңге;
№3Лот Мойынқұм ауданы, Кеңес ауылы – 31 285,0 мың теңге.

Жекеше әріптестің конкурстық құжаттаманы таңдауы бойынша және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жекеше әріптес конкурсқа қатысуға жіберіледі.Конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар мен қажетті құжаттамалардың тізбесін конкурсты ұйымдастырушыға ұсыну көрсетілген. Конкурс өткізу туралы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттамалар пакеттің көшірмесін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет, сағат 9.00 – 13.00-ге дейін және 15.00 -19.00 аралығында.
Конкурстық құжаттама пакетінің көшірмесі тегін беріледі.
Конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға, сондай-ақ біліктілігін іріктеу бойынша құжаттар Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі №83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинетке әлеуетті қатысушылармен қолма-қол жеткізіледі.
Толық ақпаратты Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинет, анықтамалық телефон: 8/7262/546548, жауапты тұлға – Қартабаев Қанатбек Қадырұлы.
Құжаттарды ұсыну мерзімі сәйкестігін растайтын әлеуетті жекешелік әріптес біліктілік талаптарына сәйкес – 16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың және конкурсқа қатысуға соңғы мерзімі -16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу жүзеге асырылатын уақыт – 17 қаңтар 2018 жылы сағат 15.00 мекен-жайында Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет.

«Жамбыл облысында 3 ветеринарлық лазареттерді (пункттерді) құрылысын салу және пайдалануға беру»
жобасы бойынша конкурс өткізуге хабарландыру

№1Лот. Тараз қаласы, «Арай» массивінің оң түсі;
№2Лот.Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы;
№3Лот Байзақ ауданы, Жаңатұрмыс ауылы.
МЖӘ түрі: Құрылыс- пайдалану.
Қызмет түрі: Ветеринария.
Жоба мерзімі: (келісім-шарт) 2018 – 2027 жылдары 10 жыл;
Құрылыс салу мерзімі: 2018 жыл (1,5 ай)
Пайдалану мерзімі: 2018 – 2027 жылдары (9 жыл, 9 ай);
Болжамды шығындарды өтеу және кірістер алу: инвестициялық шығындарын өтеу, операциялық шығындарды өтеу, мемлекет тұтыну кепілдігі мемлекеттік тапсырыс негізінде.
Жоба құны:
№1Лот. Тараз қаласы, «Арай» массивінің оң түсі –44 934,0 мың теңге;
№2Лот. Қордай ауданы, Қасық ауылы – 36 110,0мың теңге;
№3Лот Мойынқұм ауданы, Кеңес ауылы – 38 100,0 мың теңге.

Жекеше әріптестің конкурстық құжаттаманы таңдауы бойынша және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жекеше әріптес конкурсқа қатысуға жіберіледі.Конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар мен қажетті құжаттамалардың тізбесін конкурсты ұйымдастырушыға ұсыну көрсетілген. Конкурс өткізу туралы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттамалар пакеттің көшірмесін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет, сағат 9.00 – 13.00-ге дейін және 15.00 -19.00 аралығында.
Конкурстық құжаттама пакетінің көшірмесі тегін беріледі.
Конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға, сондай-ақ біліктілігін іріктеу бойынша құжаттар Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі №83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинетке әлеуетті қатысушылармен қолма-қол жеткізіледі.
Толық ақпаратты Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинет, анықтамалық телефон: 8/7262/546548, жауапты тұлға – Қартабаев Қанатбек Қадырұлы.
Құжаттарды ұсыну мерзімі сәйкестігін растайтын әлеуетті жекешелік әріптес біліктілік талаптарына сәйкес – 16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың және конкурсқа қатысуға соңғы мерзімі -16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу жүзеге асырылатын уақыт – 17 қаңтар 2018 жылы сағат 15.00 мекен-жайында Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет.

«Жамбыл облысында 3 ветеринарлық лазареттерді (пункттерді) құрылысын салу және пайдалануға беру»
жобасы бойынша конкурс өткізуге хабарландыру

№1Лот. Талас ауданы, Қаратау қаласы;
№2Лот.Талас ауданы, Қызылаут ауылы;
№3Лот Талас ауданы, Аққөл ауылы.
МЖӘ түрі: Құрылыс- пайдалану.
Қызмет түрі: Ветеринария.
Жоба мерзімі: (келісім-шарт) 2018 – 2027 жылдары 10 жыл;
Құрылыс салу мерзімі: 2018 жыл (1,5 ай)
Пайдалану мерзімі: 2018 – 2027 жылдары (9 жыл, 9 ай);
Болжамды шығындарды өтеу және кірістер алу: инвестициялық шығындарын өтеу, операциялық шығындарды өтеу, мемлекет тұтыну кепілдігі мемлекеттік тапсырыс негізінде.
Жоба құны:
№1Лот. Талас ауданы, Қаратау қаласы –30 310,0 мың теңге;
№2Лот. Талас ауданы, Қызылаут ауылы – 32 796,0мың теңге;
№3Лот Талас ауданы, Аққөл ауылы – 31465,0 мың теңге.

Жекеше әріптестің конкурстық құжаттаманы таңдауы бойынша және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жекеше әріптес конкурсқа қатысуға жіберіледі.Конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар мен қажетті құжаттамалардың тізбесін конкурсты ұйымдастырушыға ұсыну көрсетілген. Конкурс өткізу туралы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттамалар пакеттің көшірмесін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет, сағат 9.00 – 13.00-ге дейін және 15.00 -19.00 аралығында.
Конкурстық құжаттама пакетінің көшірмесі тегін беріледі.
Конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға, сондай-ақ біліктілігін іріктеу бойынша құжаттар Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі №83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинетке әлеуетті қатысушылармен қолма-қол жеткізіледі.
Толық ақпаратты Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинет, анықтамалық телефон: 8/7262/546548, жауапты тұлға – Қартабаев Қанатбек Қадырұлы.
Құжаттарды ұсыну мерзімі сәйкестігін растайтын әлеуетті жекешелік әріптес біліктілік талаптарына сәйкес – 16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың және конкурсқа қатысуға соңғы мерзімі -16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу жүзеге асырылатын уақыт – 17 қаңтар 2018 жылы сағат 15.00 мекен-жайында Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет.

«Жамбыл облысында 3 ветеринарлық лазареттерді (пункттерді) құрылысын салу және пайдалануға беру»
жобасы бойынша конкурс өткізуге хабарландыру

№1Лот. Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы;
№2Лот. Сарысу ауданы, Жаңаталап ауылы;
№3Лот Сарысу ауданы, Досбол ауылы.
МЖӘ түрі: Құрылыс- пайдалану.
Қызмет түрі: Ветеринария.
Жоба мерзімі: (келісім-шарт) 2018 – 2027 жылдары 10 жыл;
Құрылыс салу мерзімі: 2018 жыл (1,5 ай)
Пайдалану мерзімі: 2018 – 2027 жылдары (9 жыл, 9 ай);
Болжамды шығындарды өтеу және кірістер алу: инвестициялық шығындарын өтеу, операциялық шығындарды өтеу, мемлекет тұтыну кепілдігі мемлекеттік тапсырыс негізінде.
Жоба құны:
№1Лот. Талас ауданы, Қаратау қаласы –42 053,0 мың теңге;
№2Лот. Талас ауданы, Қызылаут ауылы – 40 149,0мың теңге;
№3Лот Талас ауданы, Аққөл ауылы –34 578,0мың теңге.

Жекеше әріптестің конкурстық құжаттаманы таңдауы бойынша және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 32 бабында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жекеше әріптес конкурсқа қатысуға жіберіледі.Конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушыларға қойылатын талаптар мен қажетті құжаттамалардың тізбесін конкурсты ұйымдастырушыға ұсыну көрсетілген. Конкурс өткізу туралы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттамалар пакеттің көшірмесін мына мекен-жайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет, сағат 9.00 – 13.00-ге дейін және 15.00 -19.00 аралығында.
Конкурстық құжаттама пакетінің көшірмесі тегін беріледі.
Конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға, сондай-ақ біліктілігін іріктеу бойынша құжаттар Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі №83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинетке әлеуетті қатысушылармен қолма-қол жеткізіледі.
Толық ақпаратты Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83 мекен-жайында орналасқан «Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ-не №4 кабинет, анықтамалық телефон: 8/7262/546548, жауапты тұлға – Қартабаев Қанатбек Қадырұлы.
Құжаттарды ұсыну мерзімі сәйкестігін растайтын әлеуетті жекешелік әріптес біліктілік талаптарына сәйкес – 16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың және конкурсқа қатысуға соңғы мерзімі -16 қаңтар 2018 жылы сағат 13-00 дейін.
Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу жүзеге асырылатын уақыт – 17 қаңтар 2018 жылы сағат 15.00 мекен-жайында Тараз қаласы, Қойгелді көшесі 83, №4 кабинет.

Comments are closed.