ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қызмет түрлері

 • «концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының
  3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде сараптау;
 • концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының
  3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптау;»- концессионердің мемлекет кепілгерлігін алуға арналған ұсыныстарының сараптамасы;
 • концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау;
 • республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасы;
 • мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасы;
 • заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасы;
 • Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау;
 • заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалау;
 • бюджеттік инвестициялар саласындағы зерттеулер;
 • техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларды бюджеттік кредиттеудің және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыруының экономикалық сараптамасы;
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу және ұсынымдар әзірлеу;
 • жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының бизнес жоспарларына сараптама жүргізу;
 • республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасына, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде сараптама жүргізу;
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалау;
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мамандарды оқыту;
 • іске асыруға жоспарланған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін жүргізу;
 • жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес консультациялық сүйемелдеу.
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласында зерттеулер жүргізу;
 • мемлекеттік кепілдіктер беру үшін концессиялық жобаларды, бюджеттік инвестицияларды, бюджеттік кредиттеуді және инвестициялық жобаларды бағалау мен сараптаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;
 • бизнес жоспарларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын бағалау мен сараптаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласында мамандарды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету;
 • мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы институционалдық жүйені жетілдіру бойынша уәкілетті орган мен мүдделі мемлекеттік органдар үшін ұсынымдар әзірлеу.

 

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ