Шығыс Қазақстан облысындағы МЖӘ жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама

«Шығыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ Қазақстан Республиканың «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес «Алтай және Риддер қалаларда фотобейнетіркеу және бейнеталдау жүйесін құру және пайдалану» (бұдан әрі – МЖӘ жобасы) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына тікелей келіссөздер тәсілдері арқылы бастамашылық жасау туралы хабардар етеді.

Жобаны іске асыру кезеңі: 2023-2028 жж.

МЖӘ объектісін құру кезеңі: 6 ай.

МЖӘ объектісін пайдалану кезеңі: 5 жыл.

Жобаны іске асыру орны: Шығыс Қазақстан облысының, Алтай және Риддер қалалары.

Бюджеттен төленетін болжамды төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары:

 Заңның 9-бабының 2-тармағы 3-тармақшасына сәйкес МЖӘ жобасы бойынша инвестициялық шығындарды өтеу;

 Заңның 9-бабының 2-тармағы 5-тармақшасына сәйкес МЖӘ жобасы бойынша операциялық шығындарды өтеу;

 Заңның 9-бабының 2-тармағы 3-тармақшасына сәйкес МЖӘ объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы.

Жобаның техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегейлікке тиесілігі: қолданылмайды.

Жобаның құны: ҚҚС қосқанда 4 136 498 мың теңге.

МЖӘ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері:

1) ЖҚЕ бұзушылықтарын фотобейнетіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешендері 34 желілік учаскеде (17 – Алтай қаласында, 17 – Риддер қаласында);

2) ЖҚЕ бұзушылықтарын фотобейнетіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешендері 10 қиылыста (3 – Алтай қаласында, 7 – Риддер қаласында);

3) 303 жалпы бейнебақылау камералары (202 бекітілген (80 – Алтай қаласында, 122 – Риддер қаласында), 101 бұрылмалы (40 – Алтай қаласында, 61 – Риддер қаласында);

4) 100 интеграция камерлары (34 – Алтай қаласында, 66 – Риддер қаласында);

5) деректерді өңдеуге және сақтауға арналған серверлік жабдықтар;

6) 10 – операторлардың жұмыс орны.

ЖҚЕ бұзушылықтарын фотобейнетіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешендерінің функциялары:

 нейрондық желілер және machine-learning негізінде мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін тану;

 автокөлік құралдарының жылдамдығын оптикалық есептеу;

Бейне және фото-тіркеу:

 белгіленген қозғалыс жылдамдығын арттыру (ҚР ӘҚБтК-нің 592-бабы);

 тоқтау сызығының қиылысы (ҚР ӘҚБтК 601-б.));

 бағдаршамның тыйым салатын сигналына өту-бағдаршам шкафына кіру мүмкіндігі берілген кезде (ҚР ӘҚБтК-нің 599-бабы);

 тұтас сызық пен қос тұтас сызықтың сақталмауы (ҚР ӘҚБтК 601-бабы).

Сондай-ақ АБК функционалдық мүмкіндіктеріне мыналар жатады:

 барлық тіркелген көлік құралдары (КҚ) туралы деректерді ДӨО-ға жіберу;

 барлық тіркелген бұзушылықтар туралы деректерді ДӨО-ға беру;

 тіркелген құқық бұзушылықтар туралы деректерді ҚР Бас прокуратурасының әкімшілік өндірістерінің бірыңғай тізіліміне беру (ӘӨБТ);

 барлық тіркелген КҚ бірыңғай дерекқорын қалыптастыру;

 КҚ іздеу, белгілі бір аймақтың, елдің КҚ іздеу, бағдарлау және т. б.;

 сүзуге арналған кезеңді көрсете отырып, КҚ маршрутын картадан қарауды жүзеге асыру;

 бұзылу түрі, орналасқан жері, кезеңі және т. б. бойынша сүзу;

 планшеттерге арналған мобильді қосымшаға деректерді беру.

Әлеуетті жекеше әріптес мыналар үшін жауапты болады:

1) МЖӘ объектісін құруды меншікті және (немесе) тартылған қаражат есебінен қаржыландыру;

2) МЖӘ объектісін құру, оның ішінде ҚР «Ақпараттандыру туралы» Заңына сәйкес «ҚР ҰҚК мемлекеттік техникалық қызметі» аттестаттаған ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне ақпараттандыру объектісінің сынақтар актісін алу; МЖӘ объектісін құру аяқталғаннан кейін коммуналдық меншікке беріледі;

3) деректерді беру арналарын ұйымдастыруды қоса алғанда МЖӘ объектісін пайдалану.

Балама ұсынысқа қойылатын талаптар:

– әлеуетті жекеше әріптес ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 31-бабына сәйкес ЖҚЕ бұзушылықтарын тіркеуге арналған сертификатталған бақылау-өлшеу аспаптарын, сондай-ақ жобаны іске асырудың барлық аспектілерін қамтитын көлемде, оның ішінде мақсаттар, міндеттер, функционал, іске асыру шарттары, мерзімдері бойынша айрықша құқықтары өзіне тиесілі ЖҚЕ бұзушылықтарын автоматты түрде тіркеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынуы тиіс;

– әлеуетті жеке әріптес жобаны іске асырудың барлық аспектілерін қамтитын көлемде, оның ішінде мақсаттар, міндеттер, функционал, іске асыру шарттары, мерзімдері бойынша аппараттық-бағдарламалық жүйелер арқылы анықталатын көлік құралдарын нақты уақыт режимінде қадағалауға, бағдары бойынша көлік құралдарын іздеуге, айрықша құқықтары өзіне тиесілі «қауіпті» жүргізушілерді анықтауға арналған айрықша құқықтары өзіне тиесілі бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынуы тиіс;

– әлеуетті жекеше әріптес ҚР ақпараттандыру саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жалпы бейнебақылау камераларын, сондай-ақ айрықша құқықтары өзіне тиесілі бейне ағындарын басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынуға тиіс.

– ҚР аумағында іске асырылған фотобейнетіркеу және бейнеталдау жүйесін құру және пайдалану бойынша МЖӘ-нің осыған ұқсас кемінде 3 (үш) ұқсас жобасын іске асыруда тәжірибесі болуы тиіс.

Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жекеше әріптестер хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес баламалы ұсынысты, сондай-ақ Қағидалардың 130-тармағына сәйкес жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімді ұсынады. Әлеуетті жекеше әріптес Заңның 32-бабына сәйкес мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін) және азаматтық әрекет қабілеттілігінің (жеке кәсіпкер үшін) болуы);

2) төлем қабілеттілігінің болуы, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы; 

3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарының болуы;

4) банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға тиіс, оның баланстық құны тиісті негізгі құралдар құнының он пайызынан асатын мүлкіне тыйым салынбауға тиіс, оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрмауға тиіс;

5) соңғы үш жыл ішінде жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шарттары бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін жосықсыз әлеуетті жекеше әріптес не концессионер деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жауаптылыққа тартылмауға тиіс;

6) әлеуетті жекеше әріптестің құрылтайшылары, басшылары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілмеуге тиіс;

7) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілмеуге тиіс;

8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі құнының кемінде жиырма пайызын құрайтын өз қаражатының болуына құқығы бар.

«Шығыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ балама ұсыныстарды 2022 жылдың «29» желтоқсанына дейін қабылдайды.

Анықтама үшін: «Шығыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ, мекенжайы: 070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Қазақстан к-сі, 59/1.

Байланыс тұлғалары:

Мухтаров Дамир Ғалымұлы – «Шығыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ, Автомобиль жолдарын дамыту және ұстау бөлімінің бас маманы.

Previous Алматы облысындағы МЖӘ жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама

Leave Your Comment